Ежемесячный архив: Февраль 2013

Бағыт жетекшісінің түйіндемесі

Садчиков Александр Викторович канд. техн. наук, заведующий кафедрой ГРМПИ   Садчиков Александр Викторович, 1963 года рождения, заведующий кафедрой «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» В 1985 г. окончил КарПТИ по специальности «Горный инженер-геофизик». После окончания Вуза работал в экспедиции «Караганда углеразведка» в отряде шахтной геофизики. В 2003 году поступил в аспирантуру и в 2006 году защитил …

Читать далее »

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/ba-y-t-zhetekshisini-t-jindemesi-9/

Бағыт туралы

Жобаның мақсаты мен міндеттері – геология-экономикалық салада жаңа технологияларды әзірлеу,  пайдалы қазбалардың кен орындарын бағалау, барлық барлау кезеңдерінде минералдық шикізаттың сапасын бақылау, бұған келесілер енгізіледі: — минералдық шикізаттың сапасын бақылаудың автономдық жүйелерімен қатар, тау-кен өндірісінің технология-геологиялық ортасының күйін компьютерлік бақылау жүйесін ұйымдастыру; — минералдық, соның ішінде энергетикалық, шикізатты қайта  өңдеудің, дәстүрлі емес түрлерін және техногенді кен орындарының инновациялық технологияларын …

Читать далее »

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/ba-y-t-turaly-9/

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi 100027,Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56 Е-mail: kargtu_lip@mail.ru