«

»

Распечатать Запись

2016 жылдың жұмыс жоспары

«Минарлды шикізат қорларын кешенді игеру» инженерлік бейінді сынау зертханасының 2016 жылғы жұмыс

ЖОСПОРЫ

(«МШҚКИ» ИБСЗ)

 

п/п Наименование мероприятия Орындау мерзімі
1 2 3
1 ҚР басым ғылыми бағыттарында «МШҚКИ» ИБСЗ инновациялық қызметін қамтамассыздандыру Бір жыл аралығында
2 Республиканың жектекші ұйымдарының «МШҚКИ» ИБСЗ -мен келісім шарт құру арқылы стратегиялық инвесторларды ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа тартылуын қамтамассыз ету Бір жыл аралығында
3  «МШҚКИ» ИБСЗ-ның кемінде 150 млн. тг. сомасына ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-құрастырым жұмыстарын және қызмет көрсету шараларын қамтамассыздандыру Бір жыл аралығында
4 Жоғары  білікті шетелдік мамандарды тарта, «МШҚКИ» ИБСЗнегізінде саланы дамытудың стратегиялық мәселелерін шешу жөнінде 2 дөңгелек үстел ұйымдастыру Бір жыл аралығында
5 Магистранттарды, студенттерді және абитуриенттерді қатыстыра «Жас нанотехнолог» ғылыми үйірмесін ұйымдастыру. Бір жыл аралығында
6 Зерттеу жұмыстарының географиясын арттыру мақсатында Зертхана паспортына кемінде 2 жаңа аспап енгізіп, аккредитация облысын кеңейту Бір жыл аралығында
7 Ұлтаралық компаниялардың және хылықаралық зерттеу орталықтарының жоғары білікті мамандардың тәжірибесін қолданып, «МШҚКИ» ИБСЗ-ның кемінде 70% қызметкерлерінің біліктілігін арттыру Бір жыл аралығында
8   «МШҚКИ» ИБСЗқызметіне Ұлтаралық компанияларды тарту мақсатымен халықаралық симпозиумдер мен конференцияларға қатысу (кемінде 190 басылыммен қатысу). Бір жыл аралығында
9 ДББҰ Назарбаев-Университетімен бірлесе жол  картасы 2015-2019 ж.ж. бойынша ғылыми-зерттеулік және тәжірибелік-құрастылым жұмыстарын орындауда жүйелік әрекеттесуді қамтамассыз ету. Бір жыл аралығында
10 Алыс және жақын шетел рейтенгілік басылымдарда басылуды қамтамассыздандыру (Thomson Reuters және Scopus базасынакіретін журналдарда кемінде 5 мақала, РИНЦ базасына кіретін журналдарда кемінде 20 мақала) Бір жыл аралығында
11 Қарағанды облысын индустряландыру картасы бойынша МИИДБ – 2 бағдарламасының жүзеге асырылуына қатысу Бір жыл аралығында
12 «МШҚКИ» ИБСЗ мүмкіндіктерін қолдана отырып, кен өндіруші және өңдеуші кәсіпорындармен бірлесе зерттеу жобаларын орындау (шаруашылық шарт щеңберінде) Бір жыл аралығында
13 ҚР ҒБМ ғылыми жобаларыныңгранттық қаржыландыруына кемінде 15өтініш жіберу Бір жыл аралығында
14 ТДЖҰА ғылыми жобаларында қатысу –кемінде 2 өтініш. Бір жыл аралығында
15 ҒЗЖ  Инициативті, мемлекеттік бюджетті, шаруашылық шартты ҒЗЖ төңірегінде «МШҚКИ» ИБСЗ студенттерінің, магистранттарының, PhD докторанттарының зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру Бір жыл аралығында
16 Ғылымға жастарды тарту мақсатымен «МШҚКИ» ИБСЗнегізінде студенттермен зертханалық және практикалық жұмыстарын қамтамассыздандыру Бір жыл аралығында
17 Жаңа жабдықтарды сатып алу мен бар жабдықтарды жөндеу әрекетімен «МШҚКИ» ИБСЗ материалдық базасын нығайту Бір жыл аралығында

 

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/2016-zhyldy-zh-mys-zhospary/

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi 100027,Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56 Е-mail: kargtu_lip@mail.ru