Ежемесячный архив: Октябрь 2018

Алғашқы тексеру

«МЕСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ҚР сандартына сәйкес, 9.10.2018г -11.10.2018 ж. аралығында «Минералды шикізат қорын кешенді игеру» инженерлік бағдарында Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аккредиттелген сынақтық зертханасының алғашқы сәтті инспекциялық тексеруі өтті.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/al-ash-y-tekseru/

Семинарларда «КОРМС» АҚ-ның қызметкерлері белсенді қатысты.

sert3

11.09.2018-13.09.2018 ж. аралығында «Техникалық реттеу, метрология және басқару жүйелері саласындағы қызметкерлерді оқыту және біліктілігін арттыру» тақырыбындағы семинарда «МШҚКИ» ИБСЗ белсенді қатысқан қызметкерлері: — Ожигина С.Б. – «МШҚКИ» ИБСЗ басшысы, — Сухушин В.А. – «МШҚКИ» ИБСЗ инженері, — Таттимбек Г. – ҒИД инженері. Іс-шараны ұйымдастырушы «Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты» РМК болды.  

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/seminarlarda-korms-a-ny-yzmetkerleri-belsendi-atysty/

Біліктілікті арттыру

ҒИД мамандары «МЕСТ ISO/IEC 17025-2009 стандартыныңталаптарынасәйкестестілеужәнекалибрлеузертханаларыныңқұзыреттілігінеқойылатынжалпыталаптар»(2017 ж. 16-18 мамыр) тақырыбындағысеминарнегізіндебіліктіліктерінжоғарылатты: — Ожигина С.Б. — «МШҚКИ» ИБСЗ басшысы; — Сейткасымова Г.Ж. — инновациялық және ғылыми-техникалық бағдарламалар бөлімінің басшысы. — Таттимбек Г. — инженер.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/biliktilikti-arttyru/

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi 100027,Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56 Е-mail: kargtu_lip@mail.ru