«

»

Распечатать Запись

Біліктілікті арттыру

ҒИД мамандары «МЕСТ ISO/IEC 17025-2009 стандартыныңталаптарынасәйкестестілеужәнекалибрлеузертханаларыныңқұзыреттілігінеқойылатынжалпыталаптар»(2017 ж. 16-18 мамыр) тақырыбындағысеминарнегізіндебіліктіліктерінжоғарылатты:

- Ожигина С.Б. — «МШҚКИ» ИБСЗ басшысы;

- Сейткасымова Г.Ж. — инновациялық және ғылыми-техникалық бағдарламалар бөлімінің басшысы.

- Таттимбек Г. — инженер.

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/biliktilikti-arttyru/

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi 100027,Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56 Е-mail: kargtu_lip@mail.ru