Распечатать Страница

Зертхана — Слайд 1

«Минералды шикізат ресурстарын кешенді игеру» инженерлік бейінді зертханасы («МШКИ» ИБЗ)

Постоянная ссылка на это сообщение: http://lip.kstu.kz/kz/zerthana-slajd-5/

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi 100027,Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Бейбітшілік бульвары, 56 Е-mail: kargtu_lip@mail.ru